Klapy oddymiające – rodzaje i zastosowanie

Klapy oddymiające przeciwpożarowe

Klapy oddymiające to ważny element systemów przeciwpożarowych. Urządzenia te służą do zapobiegania rozprzestrzeniania się dymu oraz gazów spalinowych z budynku w przypadku pożaru. Poznaj rodzaje klap oddymiających oraz dowiedz się, jakie mają zastosowanie.

Klapy oddymiające w systemach przeciwpożarowych

Klapy oddymiające w systemach przeciwpożarowych to elementy, które są montowane w kanalizacji wentylacyjnej i służą do zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu oraz ognia. Ich głównym zadaniem jest umożliwienie dostępu do wewnątrz kanału wentylacyjnego dla przeglądu, konserwacji i czyszczenia. Klapy przeciwpożarowe działają na zasadzie zamknięcia lub otwarcia przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym. W przypadku pożaru, klapy rewizyjne automatycznie zamykają się, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się dymu i ognia na inne części budynku. To z kolei umożliwia skuteczniejsze działanie systemów przeciwpożarowych i ułatwia ewakuację osób. Klapy oddymiające są ważnym elementem systemów przeciwpożarowych, a ich zastosowanie jest wymagane przez przepisy budowlane w wielu krajach. Regularna konserwacja i przegląd klap rewizyjnych jest niezbędna dla zapewnienia ich skutecznej pracy w przypadku pożaru.

Jakie są rodzaje klap oddymiających?

Klapy przeciwpożarowe to elementy systemów przeciwpożarowych, które służą do zapobiegania rozprzestrzenianiu się dymu i ognia w budynku. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych, kominów i innych otworów w ścianach przed przenikaniem ognia i dymu.

Rodzaje klap przeciwpożarowych:

Klapy przeciwpożarowe jednostronne – zapewniają ochronę jedynie w jednym kierunku przepływu powietrza. Montowane są w kanalizacji wentylacyjnej, kominach i innych otworach w ścianach. W przypadku pożaru, klapa przeciwpożarowa jednostronna automatycznie zamyka się i uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu.

Klapy przeciwpożarowe dwustronne – zapewniają ochronę w obu kierunkach przepływu powietrza. Montowane są w kanalizacji wentylacyjnej i kominach, które umożliwiają przepływ powietrza w obie strony. W przypadku pożaru, klapy przeciwpożarowe dwustronne automatycznie zamykają się i uniemożliwiają rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obie strony.

Klapy przeciwpożarowe klapowo-osiowe – są to klapy zbudowane z dwóch skrzydeł, które otwierają się na boki. Montowane są w przegrodach ścian i sufitów, a ich zadaniem jest zabezpieczenie otworów w ścianach przed przenikaniem ognia i dymu. W przypadku pożaru, klapy przeciwpożarowe klapowo-osiowe automatycznie zamykają się, tworząc barierę dla dymu i ognia.

Klapy przeciwpożarowe wentylacyjne – są to specjalne klapy montowane w kanałach wentylacyjnych, które zapewniają ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu w przypadku pożaru. Klapy przeciwpożarowe wentylacyjne są wyposażone w silniki, które pozwalają na automatyczne zamknięcie klapy w przypadku pożaru.

Klapy przeciwpożarowe są ważnym elementem systemów przeciwpożarowych i ich stosowanie jest wymagane przez przepisy budowlane w wielu krajach.

Klapy oddymiające – gdzie są montowane?

W Polsce zgodnie z przepisami budowlanymi, klapy oddymiające należy montować w budynkach użyteczności publicznej, w których zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi istnieje obowiązek zainstalowania systemu oddymiania.Wymagania dotyczące systemów oddymiania, w tym klapy oddymiające, określa m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tym dokumentem, klapy oddymiające należy stosować w budynkach o wysokości powyżej 28 metrów, a także w obiektach handlowych i przemysłowych o powierzchni powyżej 5000 m². W praktyce klapy oddymiające montowane są także w mniejszych budynkach, np. w halach sportowych, kinach, teatrach, muzeach, szkołach czy szpitalach, w zależności od specyfiki danego obiektu i wymagań stawianych przez przepisy budowlane i przeciwpożarowe.