Oferta

Produkty

Klapy przeciwpożarowe

Podobnie jak bramy przeciwpożarowe, klapy przeciwpożarowe służą do zamykania drogi pożarowi, z tym że umieszczane są one w przewodach wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych. Bez nich ogień i trujące gazy mogłyby rozprzestrzeniać się z ogromną szybkością, zagrażając ludzkiemu życiu i mieniu. To dlatego stosowanie klap przeciwpożarowych jest wymagane przez prawo budowlane.

Jednym z najważniejszych elementów klap przeciwpożarowych jest mechanizm zamykający. Uruchamia się on automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru lub po osiągnięciu określonej temperatury, w przypadku klap wyposażonych w topik. Otrzymanie sygnału z SSP lub topikowy wyzwalacz uruchamia mechanizm zamykający klapy.

 

 

Zawory odcinające przeciwpożarowe

Sprawdź
 

Klapy odcinające przeciwpożarowe

Sprawdź