Blog

Przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Wymagania przeciwpożarowe dla budynków

Wymagania dotyczące przepisów przeciwpożarowych dla nowych budynków w Polsce są regulowane przez kilka aktów prawnych. Najważniejszym dokumentem w tej dziedzinie jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (zwane dalej „rozporządzeniem przeciwpożarowym”).

Ścianki przeciwpożarowe w technice poż

Ścianki przeciwpożarowe – rodzaje i zastosowanie

Ścianki przeciwpożarowe są konstrukcyjnymi elementami używanymi w budynkach w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia oraz zabezpieczania pomieszczeń przed pożarem. Mają za zadanie opóźnić czas rozprzestrzeniania się ognia, umożliwiając ewakuację osób i umożliwiając działanie służb ratowniczych.

Klapy oddymiające przeciwpożarowe

Klapy oddymiające – rodzaje i zastosowanie

Klapy oddymiające to ważny element systemów przeciwpożarowych. Urządzenia te służą do zapobiegania rozprzestrzeniania się dymu oraz gazów spalinowych z budynku w przypadku pożaru. Poznaj rodzaje klap oddymiających oraz dowiedz się, jakie mają zastosowanie.

Bramy przeciwpożarowe

Jakie są rodzaje bram przeciwpożarowych?

Bramy przeciwpożarowe stanowią nieodłączną część wielu budynków.  W przypadku pożaru zamykają się, oddzielając strefę zajętą ogniem od strefy bezpiecznej. Dzięki temu zyskuje się cenny czas na ewakuację ludzi z budynku. Jakie właściwości mają bramy przeciwpożarowe?

drzwi przeciwpożarowe

Drzwi ogniochronne w domu – gdzie warto je zamontować?

Drzwi przeciwpożarowe znajdują się przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych. Warto je jednak zamontować w domach jednorodzinnych. Gdzie dokładnie powinny się znaleźć?

jak zabezpieczyć dom

Jak zabezpieczyć dom przed pożarem?

Każdego roku w Polsce w wyniku pożaru domu jednorodzinnego giną dziesiątki osób. Znacznie więcej niż połowa z nich to ofiary zatruć dymem bądź innymi silnie trującymi produktami spalania. W jaki sposób uronić się przed zagrożeniem związanym z pożarem?