Na czym polega oddymianie grawitacyjne?

oddymianie pomieszczeń

Jednym z najprostszych systemów wentylacji pożarowej jest oddymianie grawitacyjne. Chętnie stosowane w wielu budynkach ze względu na niskie koszty inwestycyjne. Aby system oddymiania grawitacyjnego działał poprawnie, należy zastosować odpowiednie elementy o właściwych parametrach w ustalonych miejscach budynku.

Z czego składa się grawitacyjny system oddymiania?

W skład grawitacyjnego systemy oddymiania wchodzą:

  • klapy lub okna oddymiające,
  • klapy napowietrzające,
  • system wyzwalający.

Klapy dymowe  (oddymiające) składają się z cokołu oraz kopułki z siłownikiem. Po otrzymaniu sygnału pożarowego siłownik otwiera klapę. Dzięki temu dym gromadzący się przy suficie może zostać odprowadzony z pomieszczenia. Klapy dymowe montowane są na szczytowych miejscach strefo oddymianych jak szczyty klatek schodowych czy dachy hal w magazynach.

Klapy napowietrzające otwierają się wraz z klapami dymowymi. Umożliwiają utworzenie się ciągu kominowego w zadymionej strefie. Montowane są przeważnie w ścianach budynków, na niższych kondygnacjach. Różnica odległości między klapą napowietrzającą a klapami dymowymi zapewnia dobry ciąg kominowy, a więc sprawniejsze oddymianie. Najczęściej w klatkach schodowych jako klapy napowietrzające wykorzystuje się drzwi wejściowe.

System wyzwalający to przede wszystkim czujniki dymu lub temperatury zlokalizowane w najwyższych punktach strefy dymowej. Wyzwolenie systemu może nastąpić również przez przycisk oddymiania lub zewnętrzne urządzenie np. system sygnalizacji pożarowej. Całością systemu zarządza centrala oddymiania.

Dlaczego systemy oddymiania są ważne?

Toksyczne produkty spalania, niedostatek tlenu, wysoka temperatura gazów pożarowych oraz ograniczenie widoczności – to wszystko  utrudnia sprawną ewakuację ludzi z budynku oraz spowalnia działanie służb ratunkowych. Dodatkowo podczas pożaru wydzielają się toksyczne substancje, które zagrażają ludzkiemu zdrowiu, a nawet życiu. Gazy pożarowe mogą powodować poparzenia zarówno ciała, jak i dróg oddechowych. Nie powinniśmy więc bagatelizować roli systemów oddymiających. Pamiętajmy, że od sprawnie działającego systemu oddymiania zależy życie oraz zdrowie ludzi. Warto zatem zdecydować się na system oddymiania, jak chociażby oddymianie grawitacyjne, którego zaletą jest prostota działania i niskie koszty montażu.