Jak wybrać dobre okna oddymiające?

okna oddymiające

Okna oddymiające niejednokrotnie są jedyną możliwością dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych. Wymiary i rodzaje okien są obliczane i dobierane indywidualnie, dzięki temu są idealnie  dostosowane do charakterystyki danego budynku.

Wymagania dotyczące okien oddymiających

Zgodnie z normą PN-EN 12101-2 i Dyrektywą 93/68/WE system oddymiania oparte na oknach oddymiających powinny stanowić kompletne rozwiązanie i być oznakowane znakiem CE. Co to właściwie znaczy? Jednym z najbardziej istotnych parametrów okna oddymiającego jest czynna powierzchnia oddymiania. Wartość ta jest ustalana z wykorzystaniem bezwymiarowego współczynnika przepływu (CV), który jest zależny od wymiarów, jak i kąta otwarcie okna. Według wymagań normy PN-EN 12101-2 współczynnik CV uzyskuje się podczas badania okna w tunelu aerodynamicznym. Pozwala to na precyzyjne określenie specyfikacji okna lub klapy, gwarantując tym samym optymalne działanie całego systemu. Dodatkowo okno oddymiające musi przejść przez wiele testów, które obejmują:

  • parametry powierzchni czynnej okna,
  • klasyfikacja niezawodności,
  • obciążenie śniegiem w przypadku okien dachowych,
  • działanie w niskiej temperaturze,
  • obciążenie wiatrem,
  • odporność na wysoką temperaturę.

Brak oznaczenia CE oznacza, że dany rodzaj okna nie był poddany tak rygorystycznym testom. Jakość i zgodność wykonania okien oddymiających z normami jest gwarancją bezpieczeństwa i pewności, że w sytuacji zagrożenia system nie ulegnie awarii np. wskutek zablokowania okien zalegającym śniegiem.

Jak działają okna oddymiające?

Okna oddymiające są tylko jednym z elementów systemu oddymiania, do którego należy zaliczyć również klapy oddymiające oraz drzwi przeciwpożarowe. Wszystkie te elementy muszą posiadać odpowiednie oznakowanie oraz certyfikaty. Okna, klapy i drzwi są wyposażone w siłowniki elektryczne, które otwierają się automatycznie po otrzymanym sygnale z centrali systemu oddymiania lub mogą być uruchomione ręcznie – za pomocą przycisku odymiania. Uruchomienie systemu powoduje otwarcie okien i klap oraz drzwi, by zapewnić odpowiednie pozbycie się dymu i niebezpiecznych oparów, oraz możliwości ucieczki dla osób znajdujących się w budynku.