System sygnalizacji pożaru

Zadaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru SSP, nazywanych też Systemami Alarmu Pożaru SAP, jest wykrycie pożaru, a następnie uruchomienie wszystkich urządzeń uczestniczących w procesie informowania o pożarze, gaszenia lub zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to zatem kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szereg funkcji zapewniających bezpieczeństwo ludziom i mieniu. Systemy przeciwpożarowe charakteryzują się szerokim wachlarzem konfiguracji. Dzięki nim można dostosować je do rodzaju i wielkości zabezpieczanych obiektów, wśród których znajdują się budynki użyteczności publicznej (powierzchnie handlowe, biura), obiekty przemysłowe (magazyny, hale produkcyjne) oraz budynki mieszkalne.

SSP – dodatkowe korzyści

Poza zapewnieniem bezpieczeństwa, obecność SSP w obiekcie bardzo często oznacza tańsze ubezpieczenie, co przekłada się po pewnym czasie na zwrot kosztów inwestycji w instalację systemu. W pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, oprócz wykrycia pożaru i ogłoszenia stanu alarmu, posiadają możliwość przekazania informacji o alarmie jednostce straży pożarnej lub stacji monitoringowej, oraz współpracy z:

  • systemem oddymiania
  • dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO)
  • instalacją gaszenia pożaru
  • instalacją odcięć ogniowych itp.

Viagra es especial porque puede producir sus efectos bastante rápido, exhiben diferentes requisitos para los medicamentos genéricos, el medicamento puede empezar a actuar ya dentro de 30 minutos. Es el mismo que farmaciaespecializada24 en la composición de Kamagra, ya que difícilmente hallará otra mejor. Póngase en contacto con el médico si la erección dura por un período muy largo.

Oferowane przez T-P-A systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to najwyższej klasy urządzenia umożliwiające tworzenie kompleksowego rozwiązania dostosowanego do potrzeb inwestora. Głównie pracujemy na systemach tak renomowanych producentów jak: D+H, Mercor, Polon-Alfa, Inim czy Siemens.

Podobnie jak przy systemach oddymiania, swoim klientom zapewniamy pomoc na każdym etapie inwestycji, od wykonania projektu i instalacji systemu, aż po serwis i konserwację zainstalowanych systemów.

W skład każdego oferowanego przez nas systemu SSP wchodzą:

  • centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych
  • czujki pożarowe wykrywające dym wydzielany podczas spalania albo/i gwałtowny przyrost temperatury
  • przyciski ROP (ręczne ostrzegacze pożarowe) służące do ręcznego uruchamiania procedury alarmowej, dostępne dla wszystkich osób znajdujących się w budynku
  • sygnalizatory alarmowe (syreny z ewentualną sygnalizacją optyczną).

Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje i osoby prywatne. Wielu klientów, którzy już posiadają alarm pożarowy w Opolu i poza nim, skorzystali właśnie z naszych usług.