System sygnalizacji pożaru

Zadaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru SSP, nazywanych też Systemami Alarmu Pożaru SAP, jest wykrycie pożaru, a następnie uruchomienie wszystkich urządzeń uczestniczących w procesie informowania o pożarze, gaszenia lub zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to zatem kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szereg funkcji zapewniających bezpieczeństwo ludziom i mieniu. Systemy przeciwpożarowe charakteryzują się szerokim wachlarzem konfiguracji. Dzięki nim można dostosować je do rodzaju i wielkości zabezpieczanych obiektów, wśród których znajdują się budynki użyteczności publicznej (powierzchnie handlowe, biura), obiekty przemysłowe (magazyny, hale produkcyjne) oraz budynki mieszkalne.

SSP – dodatkowe korzyści

Poza zapewnieniem bezpieczeństwa, obecność SSP w obiekcie bardzo często oznacza tańsze ubezpieczenie, co przekłada się po pewnym czasie na zwrot kosztów inwestycji w instalację systemu. W pełni zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru SSP, oprócz wykrycia pożaru i ogłoszenia stanu alarmu, posiadają możliwość przekazania informacji o alarmie jednostce straży pożarnej lub stacji monitoringowej, oraz współpracy z:

 • systemem oddymiania
 • dźwiękowym systemem ostrzegawczym (DSO)
 • instalacją gaszenia pożaru
 • instalacją odcięć ogniowych itp.
 • Oferowane przez T-P-A systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to najwyższej klasy urządzenia umożliwiające tworzenie kompleksowego rozwiązania dostosowanego do potrzeb inwestora. Głównie pracujemy na systemach tak renomowanych producentów jak: D+H, Mercor, Polon-Alfa, Inim czy Siemens.

  Podobnie jak przy systemach oddymiania, swoim klientom zapewniamy pomoc na każdym etapie inwestycji, od wykonania projektu i instalacji systemu, aż po serwis i konserwację zainstalowanych systemów.

  W skład każdego oferowanego przez nas systemu SSP wchodzą:

  • centrala sygnalizacji pożarowej, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania zagrożenia pożarowego po odebraniu informacji od współpracujących z nią czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych
  • czujki pożarowe wykrywające dym wydzielany podczas spalania albo/i gwałtowny przyrost temperatury
  • przyciski ROP (ręczne ostrzegacze pożarowe) służące do ręcznego uruchamiania procedury alarmowej, dostępne dla wszystkich osób znajdujących się w budynku
  • sygnalizatory alarmowe (syreny z ewentualną sygnalizacją optyczną).

  Zapraszamy do współpracy firmy, instytucje i osoby prywatne. Wielu klientów, którzy już posiadają alarm pożarowy w Opolu i poza nim, skorzystali właśnie z naszych usług.