Przepusty przeciwpożarowe

Szybkie i jednocześnie skuteczne opanowanie pożaru, a co za tym idzie maksymalne zmniejszenie skutków jego działania, można uzyskać dzięki zatrzymaniu ognia w jednej strefie. Służą temu między innymi systemy biernej ochrony czyli przepusty przeciwpożarowe zapewniające odpowiednią szczelność ogniową jak i izolacyjność ogniową.

Szczelność ogniowa oznacza maksymalny czas, w którym płomienie i gorące gazy wytworzone przez pożar nie przedostają się do następnej strefy pożarowej. Natomiast izolacyjność ogniowa to czas, w którym w danej strefie utrzymywana jest bezpiecznie niska temperatura. W przypadku obu parametrów – im dłuższy czas zabezpieczenia, tym wyższa klasa odporności.

Zgodnie z Prawem budowlanym w tego typu systemach powinno się stosować technologie i materiały nieszkodliwe dla ludzi, które w razie pożaru nie będą wydzielać substancji trujących. Nasz firma oferuje produkty tylko sprawdzonych producentów. Mamy też kompetencje do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej – tak, aby gotowa realizacja uzyskała aprobatę Państwowej Straży Pożarnej.

Nasza kompleksowa oferta obejmuje wykonanie przepustów instalacyjnych takich jak:

  • dylatacje
  • kable elektryczne
  • rury palne
  • rury niepalne
  • materiały montażowe.

Jesteśmy specjalistami od technik przeciwpożarowych, dlatego w zakresie naszych usług znajdują się też inne systemy, których celem jest zabezpieczanie przed skutkami pożaru, w tym systemy oddymiania.