Przepusty przeciwpożarowe

Szybkie i jednocześnie skuteczne opanowanie pożaru, a co za tym idzie maksymalne zmniejszenie skutków jego działania, można uzyskać dzięki zatrzymaniu ognia w jednej strefie. Służą temu między innymi systemy biernej ochrony czyli przepusty przeciwpożarowe zapewniające odpowiednią szczelność ogniową jak i izolacyjność ogniową.

Szczelność ogniowa oznacza maksymalny czas, w którym płomienie i gorące gazy wytworzone przez pożar nie przedostają się do następnej strefy pożarowej. Natomiast izolacyjność ogniowa to czas, w którym w danej strefie utrzymywana jest bezpiecznie niska temperatura. W przypadku obu parametrów – im dłuższy czas zabezpieczenia, tym wyższa klasa odporności.

Si consiglia di consumare un pasto leggero prima di prendere il Vardenafil, sarai pronto per il sesso in circa un’ora. L’etichetta con il medicinale contiene farmaciareale.com istruzioni dettagliate per la conservazione sicura del medicinale.

Zgodnie z Prawem budowlanym w tego typu systemach powinno się stosować technologie i materiały nieszkodliwe dla ludzi, które w razie pożaru nie będą wydzielać substancji trujących. Nasz firma oferuje produkty tylko sprawdzonych producentów. Mamy też kompetencje do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej – tak, aby gotowa realizacja uzyskała aprobatę Państwowej Straży Pożarnej.

Nasza kompleksowa oferta obejmuje wykonanie przepustów instalacyjnych takich jak:

  • dylatacje
  • kable elektryczne
  • rury palne
  • rury niepalne
  • materiały montażowe.

Jesteśmy specjalistami od technik przeciwpożarowych, dlatego w zakresie naszych usług znajdują się też inne systemy, których celem jest zabezpieczanie przed skutkami pożaru, w tym systemy oddymiania.