Oddymiane grawitacyjne

Systemy oddymiania odgrywają kluczową rolę w rzeczywistym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynków. Zadaniem grawitacyjnych systemów oddymiania jest odprowadzenie trujących gazów (odpowiedzialnych za śmierć 90% wszystkich ofiar płonących budynków), dymu i gorącego powietrza z klatki schodowej (ale także hal produkcyjnych, magazynowych, biur, sal) na zewnątrz, umożliwiając tym samym bezpieczną ewakuację ludziom znajdującym się w budynku. W codziennej eksploatacji system oddymiania może spełniać rolę wentylacji umożliwiając automatyczne przewietrzanie klatki.

W przypadku wystąpienia pożaru, przy grawitacyjnym systemie oddymiania otwarte zostają klapy napowietrzające i oddymiające w fasadach lub dachach budynku. Za klapy takowe posłużyć mogą tradycyjne – lecz odpowiednio certyfikowane – okna oddymiające, co jest idealnym rozwiązaniem dla istniejących budynków, gdzie nałożono wymóg zastosowania systemu oddymiania, ale nie ma możliwości instalacji dachowych klap oddymiających. Otwarte klapy oddymiające umożliwiają powstanie ciągu kominowego wydmuchującego dym i toksyczne produkty spalania na zewnątrz budynku, jednocześnie wprowadzając do niego świeże powietrze.

Alarm wyzwalany jest automatycznie przy pomocy zainstalowanych w obrębie klatki czujników dymu lub zewnętrznych (np. system sygnalizacji pożaru) urządzeń wyzwalających przekazujących sygnał alarmowy do centrali sterującej oddymianiem. Może być również uruchomiony ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku alarmowego.

Do otwierania klap stosowane są napędy elektryczne, które umożliwiają szybkie i skuteczne otwieranie klap, jednocześnie zapewniając natychmiastowe działanie, co jest bardzo istotne, gdyż skuteczna ewakuacja zależy od czasu.

Systemy oddymiania można rozbudować o szereg udogodnień, tj. funkcję przewietrzania, czujnik pogodowy chroniący klapy dymowe przed porywistym wiatrem oraz zamykający je w przypadku opadów deszczu, urządzenia alarmowe (sygnalizatory akustyczne), instalację trzymaczy drzwiowych (eliminującą uciążliwości związane z zamykaniem drzwi ppoż. wydzielających strefy ppoż. w korytarzach i klatkach schodowych).

Firma T-P-A oferuje wykonanie projektu z odpowiednimi obliczeniami i doborem sprzętu, jak i sprzedaż oraz instalację kompletnych systemów oddymiania, w skład których wchodzą zarówno elementy elektroniczne, jak i klapy oraz okna oddymiające dostosowane do charakterystyki obiektu, a także usługi związane z serwisowaniem istniejących instalacji. Zapraszamy do zapoznania się z naszym katalogiem produktów.

The action of Levitra stretches for much more than just 6 hours that third-medical.com the official info about the drug promises. Premature ejaculation is a fairly widespread dysfunction occurring in approximately 30-40% of men, Tadalafil was named „Outstanding Pills” because its effect lasts up to 36 hours.