Oferta

Produkty

Systemy sygnalizacji pożaru

Szybkie wykrycie pożaru i rozpoczęcie działań prowadzących do ograniczenia jego zasięgu przekłada się na bardzo konkretne i wymierne korzyści. Im szybsza reakcja, tym mniejsze straty materialne oraz większa szansa na uniknięcie ofiar w ludziach. Dlatego systemy sygnalizacji pożaru są wciąż rozwijane i doskonalone. Produkty przez nas oferowane należą do najnowocześniejszych, sprawdzonych i godnych zaufania.

Zadaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru SSP, zamiennie nazywanych Systemami Alarmu Pożaru SAP, jest wykrycie pożaru, a następnie uruchomienie wszystkich urządzeń uczestniczących w procesie informowania o pożarze, w tym Państwowej Strazy Pożarnej, gaszenia lub zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia. Jest to zatem kompleksowe rozwiązanie umożliwiające szereg funkcji zapewniających bezpieczeństwo ludziom i mieniu.  Więcej w dziale .

Podział systemów sygnalizacji

System sygnalizacji pożaru może występować w dwóch wersjach – jako system konwencjonalny i adresowalny.

Konwencjonalny system sygnalizacji pożaru stosuje się najczęściej w średniej i małej wielkości budynkach  o niewielkiej liczbie pomieszczeń. Pozwala on zlokalizować pożar z dokładnością do jednej linii dozorowej, którą tworzy kilka lub kilkanaście czujek. To rozwiązanie mniej dokładne niż w przypadku systemu adresowalnego, ale wystarczające dla małych obiektów.

Adresowalny system sygnalizacji pożaru pozwala zlokalizować dokładnie każdą pojedynczą czujkę. Dlatego takie rozwiązanie dedykowane jest dla dużych budynków: hoteli, galerii handlowych, szkół, instytucji publicznych.

Brak pozycji w tej kategorii.