Oferta

Produkty

Ścianki przeciwpożarowe

Użycie ścianek przeciwpożarowych pozwala na tworzenie w budynkach tak zwanych stref pożarowych. Ich najważniejszym celem jest zapewnienie osobom przebywającym w budynku warunków do bezpiecznej ewakuacji.  Stąd wysokie wymagania odporności ogniowej stawiane tego typu elementom. Oferowane przez nas rozwiązania cechują doskonałe właściwości ognioodporności.

Wydzielanie stref pożarowych wiąże się z koniecznością wykonania przechodzących przez nie przepustów przeciwpożarowych. Dotyczy to ścian pełnych wykonanych w technologii murowanej lub G-K.

Do naszych usług należy także przygotowanie kompleksowych systemów (od projektu, przez realizację po serwis) sygnalizacji pożaru, oddymiania, zamknięć ogniowych.

Szklane ściany vision line

Szklana ściana Vision Line

Sprawdź
ściany profilowe stalowe

Przeciwpożarowe ścianki profilowe stalowe

Sprawdź

Drzwi profilowe aluminiowe

Sprawdź