Oferta

Produkty

Oddymianie

Nie ma dobrego systemu przeciwpożarowego bez skutecznych urządzeń oddymiających zorganizowanych w sprawny, przemyślany i współpracujący ze sobą układ.

Zadaniem  systemów oddymiania jest odprowadzenie trujących gazów, dymu i gorącego powietrza z klatki schodowej (ale także hal produkcyjnych, magazynowych itp.) na zewnątrz, umożliwiając tym samym bezpieczną ewakuację ludziom znajdującym się w budynku. Więcej informacji w dziale.

W przypadku pożaru urządzenia zaczynają działać automatycznie (we współpracy z systemami sygnalizacji pożaru). Wtedy następuje:

  • wydmuchiwanie dymu i toksycznych produktów spalania na zewnątrz,
  • wdmuchiwanie świeżego powietrza do dróg ewakuacji w budynku.

 

Kompleksowe systemy oddymiania

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów oddymiania, które obejmują projekt (wraz z obliczeniami), montaż, a także serwis gotowej instalacji. W naszej ofercie znajdują się urządzenia oddymiające grawitacyjne (klapy oddymiające), kurtyny dymowe, systemy nadciśnienia i elementy wentylacji pożarowej. Mamy za sobą realizacje systemów oddymiania w budynkach nowych jak i przystosowujących do wymogów bezpieczeństwa istniejące obiekty. W takich wypadkach rozwiązaniem mogą być na przykład tradycyjne, ale odpowiednio certyfikowane okna oddymiające, które wyprowadzą dym i toksyczne związki na zewnątrz, działając podobnie jak klapy oddymiające.

 

Więcej informacji na temat naszych kompetencji w dziedzinie oddymiania znajduje się w zakładce oddymianie.

 

Przyciski

Sprawdź
 

Centrale Mercor

Sprawdź
 

Centrale D+H

Sprawdź