Centrale sterujące

CENTRALA ZAMKNIĘĆ PRZECIWPOŻAROWYCH BAZ 04-N-UT 

– Kompaktowa centrala dla systemów zamknięć przeciwpożarowych
– Do drzwi przeciwpożarowych oraz bram przesuwnych
– Wyzwalanie ręczne za pomocą przycisku przerywającego UT 4U-PL
– Możliwość podłączenia do 14 czujek pożarowych
– Sygnalizacja stanu pracy
– Obciążenie centrali 0,4 A
– Posiada podtrzymanie napięcia (1 szt. akumulatora Typ 1, 1,3 Ah)
– Dodatkowy przycisk alarmowy na obudowie
– Wyposażona w bezpotencjałowy zestyk sygnalizacji alarmowej
– Możliwe zdalne wyzwolenie, np. poprzez centralę sygnalizacji pożarowej
– Bezpośrednie podłączenie sygnalizatorów akustyczno-optycznych

 
CENTRALA STERUJĄCA AUTOMATYKĄ POŻAROWĄ AFG-3

Stosowana jako:
– sterowanie zasilaniem blokad bram, drzwi przeciwpożarowych i przegród w systemach ochrony przeciwpożarowej
– sterowanie zasilaniem blokady drzwi ewakuacyjnych
– sterowanie zasilaniem napędów klap ppoż z kontrolą położenia i monitoringiem linii krańcówek
– zasilanie i sterowanie innych urządzeń automatyki przemysłowej (np. zawory elektromagnetyczne) w instalacjach ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, gazowymi, ekologicznymi itp.

Dane techniczne:
– max prąd rygla: 1A
– stopień ochrony obudowy: IP30 / IP65* (*deklaracja producenta)
– sterowanie z: SSP, przycisku ROP i czujki dymowej
– wyjścia bezpotencjałowe alarmu i awarii
– wyjście syreny 24VDC
– awaryjne podtrzymywanie zasilania: wbudowane 2 akumulatory 1,3Ah/12V
– rejestr zdarzeń (20 ostatnich)
– gniazdo USB do podłączenia PC

 

 

 

 

 

 UNIWERSALNA CENTRALA MCR-9705 Z FUNKCJĄ AUTOMATYKI DRZWIOWEJ

Stosowana do:
– sterowania pracą siłowników elektromagnetycznych klap oddymiających, zaworami skrzynek
alarmowych z nabojami CO2, pracą kurtyn rolowanych oraz w systemach oddzieleń przeciwpożarowych do sterowania pracą elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych.

Centrala posiada możliwość:
– automatycznego wyzwalania alarmu sygnałem z centrali
sygnalizacji pożaru
– ręcznego wyzwalania alarmu z przycisków alarmowych
– automatycznego wyzwalania alarmu z czujek dymowych
– przekazania informacji o alarmie oraz o uszkodzeniu systemu (sygnał NO/NC)

Centrala MCR 9705 posiada akustyczną (alarm) i optyczną sygnalizację stanu jej pracy, co w łatwy sposób pozwala zidentyfikować źródło alarmu lub zlokalizować miejsce uszkodzenia systemu.

 


Model centrali Typ Obciążalność wyjść Cenna netto
[zł]
BAZ 04-N-UT  

Kompaktowa

0,4A
AFG-3 1A
Mercor 9705-5A 5A (i wzwyż*)

* – pełna gama central Mercor 9705 (o wyższych amperażach, dla typoszeregu x5A) w katalogu central oddymiania

link