Centrale Mercor

Centrale serii MCR 9705

– steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
– wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h
– konstrukcja modułowa: podstawowe moduły 5A i 8A – pozwala na konfigurowanie rozbudowanych systemów
– obudowa do montażu natynkowego IP54 o wymiarach od 300x300x150 mm (centrala MCR 9705-5A lub MCR 9705-8A) do 1000x600x400 mm (centrala MCR 9705-40A lub MCR 9705-64A)
– przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali
– diody sygnalizujące (zasilanie, stan gotowości, stan alarmu, uszkodzenie, stan „klapy otwarte”)

Centrala MCR 0204

– steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
– wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h
– obudowa do montażu natynkowego IP54 o wymiarach 255x180x100 mm
– przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali
– diody sygnalizujące (zasilanie, stan alarmu, uszkodzenie systemu)

Centrale typoszeregu 9705 – 5A

Model Linie/grupy Obciążalność wyjść Cenna netto [zł]
MCR 9705-5A 1/1 5A
MCR 9705-10A 2/2 10A (2 x 5A)
MCR 9705-15A 3/3 15A (3 x 5A)
MCR 9705-20A 4/4 20A (4 x 5A)
MCR 9705-25A 5/5 25A (5 x 5A)
MCR 9705-30A 6/6 30A (6 x 5A)
MCR 9705-35A 7/7 35A (7 x 5A)
MCR 9705-40A 8/8 40A (8 x 5A)
MCR 9705-45A 9/9 45A (9 x 5A)
MCR 9705-50A 10/10 50A (10 x 5A)
MCR 9705-55A 11/11 55A (11 x 5A)
MCR 9705-60A 12/12 60A (12 x 5A)

Centrale typoszeregu 9705 – 8A

Model Linie/grupy Obciążalność wyjść Cenna netto [zł]
MCR 9705-8A  1/1 8A
MCR 9705-16A 2/2  16A (2 x 8A)
MCR 9705-24A 3/3  16A (3 x 8A)
MCR 9705-32A 4/4  16A 4( x 8A)
MCR 9705-40A 5/5  16A (5 x 8A)
MCR 9705-48A 6/6  16A (6 x 8A)
MCR 9705-56A 7/7  16A (7 x 8A)
MCR 9705-64A 8/8  16A (8 x 8A)

Inne

Model Linie/grupy Obciążalność wyjść Cenna netto [zł]
MCR 0204-4A 1/1 4A

link