Klapy odcinające przeciwpożarowe

Klapy z wyzwalaczem termicznym (topikiem)

lp. typ klapy średnica [mm] cena jednostkowa w zł netto
1 mcr FID PRO/d 100/RST 100 144,00
2 mcr FID PRO/d 125/RST 125 153,00
3 mcr FID PRO/d 160/RST 160 193,00
4 mcr FID PRO/d 200/RST 200 193,00
5 mcr FID PRO/d 250/RST 250 366,00
6 mcr FID PRO/d 315/RST 315 409,00

 

Klapy z siłownikiem 24 V AC/DC

lp. typ klapy średnica [mm] cena jednostkowa w zł netto
1 mcr FID PRO/d 100/BFL 24-T 100 685,00
2 mcr FID PRO/d 125/BFL 24-T 125 694,00
3 mcr FID PRO/d 160/BFL 24-T 160 701,00
4 mcr FID PRO/d 200/BFL 24-T 200 707,00
5 mcr FID PRO/d 250/BFL 24-T 250 893,00
6 mcr FID PRO/d 315/BFL 24-T 315 941,00

 

Klapy z siłownikiem 230 V AC

lp. typ klapy średnica [mm] cena jednostkowa w zł netto
1 mcr FID PRO/d 100/BFL 230-T 100 734,00
2 mcr FID PRO/d 125/BFL 230-T 125 743,00
3 mcr FID PRO/d 160/BFL 230-T 160 750,00
4 mcr FID PRO/d 200/BFL 230-T 200 756,00
5 mcr FID PRO/d 250/BFL 230-T 250 942,00
6 mcr FID PRO/d 315/BFL 230-T 315 990,00

 

Klapy o innych średnicach oraz przekrojach prostokątnych wyceniane są indywidualnie

Klapy odcinające przeciwpożarowe mają za zadanie odciąć drogę pożarowi poprzez kanały instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Montowane są w miejscach przechodzenia instalacji przez przegrody budowlane pionowe i poziome.

Podczas pożaru zachowują odporność ogniową ściany lub stropu, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów pożarowych. Tak więc pozostała część budynku, nie objęta pożarem, jest bezpieczna.

Stan normalnej pracy klapy – klapa otwarta. W przypadku wybuchu pożaru klapa się zamyka.

Klapa zbudowana jest z obudowy, ruchomej przegrody odcinającej oraz mechanizmu wyzwalającego. Mechanizm ten może być wyzwalany zdalnie (z instalacji SSP) lub samoczynnie (wyzwalacz termiczny – topik lub wyzwalacz termoelektryczny – czujnik temperatury).

Klapy wyzwalane zdalnie wyposażone są w mechanizm wyzwalający w postaci siłownika ze sprężyna powrotną. Siłowniki zasilane mogą być napięciem 24 V Ac/Dc lub 230 V AC. Wyzwalacz termoelektryczny uruchamia klapę przy temperaturze 72 0C. Wyzwalacz termiczny uruchamia klapę przy temperaturze 74 0C.

Wersje wykonania:

  • mcr FID PRO [BFL…-T, BFN…-T, EXBF] – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z siłownikiem elektrycznym ze sprężyną powrotną z wyzwalaczem termoelektrycznym – zamykanie i otwieranie klapy za pomocą siłownika
  • mcr FID PRO [RST] – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym
  • mcr FID PRO [RST-KW1] – przeciwpożarowa klapa odcinająca do przewodów wentylacyjnych z napędem sprężynowym ze zintegrowanym wyzwalaczem termicznym, z opcją wyposażenia w wyzwalacz elektromagnetyczny i wyłączniki krańcowe

Wyposażenie dodatkowe:

  • WK1 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej)
  • WK2 – wyłącznik krańcowy (sygnalizacja przegrody zamkniętej/otwartej)