Kurtyny przeciwpożarowe rolowane

Brama przesuwna rolowana

Kurtyny przeciwpożarowe

Elastyczne bramy rolowane EBR i kurtyny przeciwpożarowe produkujemy wykorzystując specjalistyczną niepalną tkaninę, nawiniętą na dwa wały nawojowe. W czasie pożaru następuje automatyczne rozwinięcie się bramy i wydzielenie strefy pożarowej. Ten typ oddzieleń nie wymaga dużej powierzchni do zamontowania, a dzięki estetycznej obudowie jest niemal niewidoczny, co pozwala na zastosowanie w obiektach handlowych i użyteczności publicznej.