Cennik: Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian z płyt gipsowo-kartonowych – System F4

Przeciwpożarowa klapa rewizyjna typu F4 do ścian z płyt GKF
lp. wymiar standardowy [mm] cena jedn. [zł netto]
1 200×200 213,00
2 300×300 226,00
3 400×400 244,00
4 500×500 257,00
5 600×600 278,00
6 700×700 300,00
7 800×800 336,00
8 900×900 371,00
9 1000×1000 427,00