Jakie są rodzaje bram przeciwpożarowych?

Bramy przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe stanowią nieodłączną część wielu budynków.  W przypadku pożaru zamykają się, oddzielając strefę zajętą ogniem od strefy bezpiecznej. Dzięki temu zyskuje się cenny czas na ewakuację ludzi z budynku. Jakie właściwości mają bramy przeciwpożarowe?

Zastosowanie bram przeciwpożarowych

Zastosowanie bram przeciwpożarowych jest regulowane przez prawo. Najczęściej możemy je spotkać w takich miejscach jak obiekty przemysłowe, szpitale, centra handlowe, biurowce i wielu innych budynkach. Wszystkie bramy przeciwpożarowe muszą być oznakowane tabliczką znamionową, która zawiera podstawowe parametry bramy i informację o spełnieniu wymagań Aprobaty Technicznej. Podstawowym powodem montażu bram przeciwpożarowych jest zamknięcie przejść między strefami pożarowymi. Pozwala to na zatrzymanie ognia w jednej strefie, a tym samym ograniczenie strat. W czasie pożaru odpowiednia brama pozwala na bezpieczną ewakuację osób z zagrożonego obszaru oraz powiadomienie odpowiednich służb o zagrożeniu.

Rodzaje bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe dostępne w klasach odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 120, szczelność i izolacyjność ogniowa odpowiednio 30 minut, 60 minut i 120 minut. Produkowane są z odpowiednich materiałów ognioodpornych oraz dostosowane do montażu w różnych pomieszczeniach budowlanych. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są bramy przeciwpożarowe przesuwne jedno- lub dwuskrzydłowe oraz bramy przesuwne teleskopowe. Bramy przeciwpożarowe przesuwne mogą być zamontowane w miejscach, w których jest wystarczająca ilość miejsca przynajmniej po jednej stronie otworu, w którym ma znajdować się brama. Skrzydło bramy  przesuwnej i opuszczanej zamyka się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru. Natomiast otwarcie bramy odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym. W miejscach, w których montaż takich bram przeciwpożarowych nie jest możliwy, możemy zdecydować się na zamontowanie rolowanej bramy przeciwpożarowąej. Potrzebuje ona wolnej przestrzeni nad otworem, natomiast wymagania dotyczące przestrzeni z boków są niewielkie.

Wszystkie bramy przeciwpożarowe wykonywane są na wymagany rozmiar, a ich montaż musimy powierzyć specjalistom posiadającym certyfikat danego producenta bramy.