Wymagania dotyczące przepisów przeciwpożarowych dla nowych budynków w Polsce są regulowane przez kilka aktów prawnych. Najważniejszym dokumentem w tej dziedzinie jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (zwane dalej „rozporządzeniem przeciwpożarowym”).

(więcej…)

Przepisy przeciwpożarowe dla budynków

Ścianki przeciwpożarowe są konstrukcyjnymi elementami używanymi w budynkach w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia oraz zabezpieczania pomieszczeń przed pożarem. Mają za zadanie opóźnić czas rozprzestrzeniania się ognia, umożliwiając ewakuację osób i umożliwiając działanie służb ratowniczych.

(więcej…)

Ścianki przeciwpożarowe w technice poż

Klapy oddymiające to ważny element systemów przeciwpożarowych. Urządzenia te służą do zapobiegania rozprzestrzeniania się dymu oraz gazów spalinowych z budynku w przypadku pożaru. Poznaj rodzaje klap oddymiających oraz dowiedz się, jakie mają zastosowanie.

(więcej…)

Klapy oddymiające przeciwpożarowe

Bramy przeciwpożarowe stanowią nieodłączną część wielu budynków.  W przypadku pożaru zamykają się, oddzielając strefę zajętą ogniem od strefy bezpiecznej. Dzięki temu zyskuje się cenny czas na ewakuację ludzi z budynku. Jakie właściwości mają bramy przeciwpożarowe? (więcej…)

Bramy przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe znajdują się przede wszystkim w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych. Warto je jednak zamontować w domach jednorodzinnych. Gdzie dokładnie powinny się znaleźć? (więcej…)

drzwi przeciwpożarowe

Każdego roku w Polsce w wyniku pożaru domu jednorodzinnego giną dziesiątki osób. Znacznie więcej niż połowa z nich to ofiary zatruć dymem bądź innymi silnie trującymi produktami spalania. W jaki sposób uronić się przed zagrożeniem związanym z pożarem? (więcej…)

jak zabezpieczyć dom

Jednym z najprostszych systemów wentylacji pożarowej jest oddymianie grawitacyjne. Chętnie stosowane w wielu budynkach ze względu na niskie koszty inwestycyjne. Aby system oddymiania grawitacyjnego działał poprawnie, należy zastosować odpowiednie elementy o właściwych parametrach w ustalonych miejscach budynku.

Z czego składa się grawitacyjny system oddymiania?

W skład grawitacyjnego systemy oddymiania wchodzą:

  • klapy lub okna oddymiające,
  • klapy napowietrzające,
  • system wyzwalający.

Klapy dymowe  (oddymiające) składają się z cokołu oraz kopułki z siłownikiem. Po otrzymaniu sygnału pożarowego siłownik otwiera klapę. Dzięki temu dym gromadzący się przy suficie może zostać odprowadzony z pomieszczenia. Klapy dymowe montowane są na szczytowych miejscach strefo oddymianych jak szczyty klatek schodowych czy dachy hal w magazynach.

Klapy napowietrzające otwierają się wraz z klapami dymowymi. Umożliwiają utworzenie się ciągu kominowego w zadymionej strefie. Montowane są przeważnie w ścianach budynków, na niższych kondygnacjach. Różnica odległości między klapą napowietrzającą a klapami dymowymi zapewnia dobry ciąg kominowy, a więc sprawniejsze oddymianie. Najczęściej w klatkach schodowych jako klapy napowietrzające wykorzystuje się drzwi wejściowe.

System wyzwalający to przede wszystkim czujniki dymu lub temperatury zlokalizowane w najwyższych punktach strefy dymowej. Wyzwolenie systemu może nastąpić również przez przycisk oddymiania lub zewnętrzne urządzenie np. system sygnalizacji pożarowej. Całością systemu zarządza centrala oddymiania.

Dlaczego systemy oddymiania są ważne?

Toksyczne produkty spalania, niedostatek tlenu, wysoka temperatura gazów pożarowych oraz ograniczenie widoczności – to wszystko  utrudnia sprawną ewakuację ludzi z budynku oraz spowalnia działanie służb ratunkowych. Dodatkowo podczas pożaru wydzielają się toksyczne substancje, które zagrażają ludzkiemu zdrowiu, a nawet życiu. Gazy pożarowe mogą powodować poparzenia zarówno ciała, jak i dróg oddechowych. Nie powinniśmy więc bagatelizować roli systemów oddymiających. Pamiętajmy, że od sprawnie działającego systemu oddymiania zależy życie oraz zdrowie ludzi. Warto zatem zdecydować się na system oddymiania, jak chociażby oddymianie grawitacyjne, którego zaletą jest prostota działania i niskie koszty montażu.

oddymianie pomieszczeń

Bramy przeciwpożarowe stanowią nieodłączną część wielu budynków.  W przypadku pożaru zamykają się, oddzielając strefę zajętą ogniem od strefy bezpiecznej. Dzięki temu zyskuje się cenny czas na ewakuację ludzi z budynku. Jakie właściwości mają bramy przeciwpożarowe?

Zastosowanie bram przeciwpożarowych

Zastosowanie bram przeciwpożarowych jest regulowane przez prawo. Najczęściej możemy je spotkać w takich miejscach jak obiekty przemysłowe, szpitale, centra handlowe, biurowce i wielu innych budynkach. Wszystkie bramy przeciwpożarowe muszą być oznakowane tabliczką znamionową, która zawiera podstawowe parametry bramy i informację o spełnieniu wymagań Aprobaty Technicznej. Podstawowym powodem montażu bram przeciwpożarowych jest zamknięcie przejść między strefami pożarowymi. Pozwala to na zatrzymanie ognia w jednej strefie, a tym samym ograniczenie strat. W czasie pożaru odpowiednia brama pozwala na bezpieczną ewakuację osób z zagrożonego obszaru oraz powiadomienie odpowiednich służb o zagrożeniu.

Rodzaje bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe dostępne w klasach odporności ogniowej EI 30, EI 60, EI 120, szczelność i izolacyjność ogniowa odpowiednio 30 minut, 60 minut i 120 minut. Produkowane są z odpowiednich materiałów ognioodpornych oraz dostosowane do montażu w różnych pomieszczeniach budowlanych. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są bramy przeciwpożarowe przesuwne jedno- lub dwuskrzydłowe oraz bramy przesuwne teleskopowe. Bramy przeciwpożarowe przesuwne mogą być zamontowane w miejscach, w których jest wystarczająca ilość miejsca przynajmniej po jednej stronie otworu, w którym ma znajdować się brama. Skrzydło bramy  przesuwnej i opuszczanej zamyka się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru. Natomiast otwarcie bramy odbywa się w trybie ręcznym lub automatycznym. W miejscach, w których montaż takich bram przeciwpożarowych nie jest możliwy, możemy zdecydować się na zamontowanie rolowanej bramy przeciwpożarowej. Potrzebuje ona wolnej przestrzeni nad otworem, natomiast wymagania dotyczące przestrzeni z boków są niewielkie.

Wszystkie bramy przeciwpożarowe wykonywane są na wymagany rozmiar, a ich montaż musimy powierzyć specjalistom posiadającym certyfikat danego producenta bramy.

drzwi przeciwpożarowe mercor

Okna oddymiające niejednokrotnie są jedyną możliwością dostosowania budynku do wymagań przeciwpożarowych. Wymiary i rodzaje okien są obliczane i dobierane indywidualnie, dzięki temu są idealnie  dostosowane do charakterystyki danego budynku.

Wymagania dotyczące okien oddymiających

Zgodnie z normą PN-EN 12101-2 i Dyrektywą 93/68/WE system oddymiania oparte na oknach oddymiających powinny stanowić kompletne rozwiązanie i być oznakowane znakiem CE. Co to właściwie znaczy? Jednym z najbardziej istotnych parametrów okna oddymiającego jest czynna powierzchnia oddymiania. Wartość ta jest ustalana z wykorzystaniem bezwymiarowego współczynnika przepływu (CV), który jest zależny od wymiarów, jak i kąta otwarcie okna. Według wymagań normy PN-EN 12101-2 współczynnik CV uzyskuje się podczas badania okna w tunelu aerodynamicznym. Pozwala to na precyzyjne określenie specyfikacji okna lub klapy, gwarantując tym samym optymalne działanie całego systemu. Dodatkowo okno oddymiające musi przejść przez wiele testów, które obejmują:

  • parametry powierzchni czynnej okna,
  • klasyfikacja niezawodności,
  • obciążenie śniegiem w przypadku okien dachowych,
  • działanie w niskiej temperaturze,
  • obciążenie wiatrem,
  • odporność na wysoką temperaturę.

Brak oznaczenia CE oznacza, że dany rodzaj okna nie był poddany tak rygorystycznym testom. Jakość i zgodność wykonania okien oddymiających z normami jest gwarancją bezpieczeństwa i pewności, że w sytuacji zagrożenia system nie ulegnie awarii np. wskutek zablokowania okien zalegającym śniegiem.

Jak działają okna oddymiające?

Okna oddymiające są tylko jednym z elementów systemu oddymiania, do którego należy zaliczyć również klapy oddymiające oraz drzwi przeciwpożarowe. Wszystkie te elementy muszą posiadać odpowiednie oznakowanie oraz certyfikaty. Okna, klapy i drzwi są wyposażone w siłowniki elektryczne, które otwierają się automatycznie po otrzymanym sygnale z centrali systemu oddymiania lub mogą być uruchomione ręcznie – za pomocą przycisku odymiania. Uruchomienie systemu powoduje otwarcie okien i klap oraz drzwi, by zapewnić odpowiednie pozbycie się dymu i niebezpiecznych oparów, oraz możliwości ucieczki dla osób znajdujących się w budynku.

okna oddymiające

Drzwi przeciwpożarowe są niezbędnym elementem ochrony przeciwpożarowej w wielu budynkach użyteczności publicznej, biurowcach, ale także w domach jednorodzinnych. Chronią przed rozprzestrzenianiem się ognia, dymu oraz czadu i substancji smolistych. Czym powinniśmy się kierować przy doborze drzwi ogniochronnych?

Materiał wykonania

Drzwi przeciwpożarowe mogą być wykonane ze stali, aluminium, drewna lub szkła. Drzwi stalowe najczęściej wykorzystuje się w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej oraz wszędzie tam, gdzie wygląd drzwi ppoż nie ma większego znaczenia. Drzwi przeciwpożarowe aluminiowe służą głównie jako drzwi wejściowe do budynków. Modele drewniane są najbardziej atrakcyjne wizualnie, dlatego wykorzystuje się w pomieszczeniach wewnętrznych. Drzwi szklane można wykorzystać jako przegrody działowe w biurowcach.

Oznaczenia drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe powinny być nie tylko ognioodporne, ale i dymnoszczelne. Istnieje szereg norm, zgodnie z którymi badane jest, czy drzwi spełniają wszystkie wymagania przeciwpożarowe. Zgodność z normami potwierdzona jest wydaniem certyfikatu. Informacja o klasie drzwi ppoż przedstawiona jest w formie liter i cyfr. Literą E oznaczona jest szczelność ogniowa, a literą I izolacyjność ogniowa, dopuszczalne natężenie promieniowania jest oznaczone literą W. Następująca po literach cyfra informuje nas o tym, przez jak długi czas drzwi przeciwpożarowe wytrzymują działanie ognia. Przykładowo drzwi ppoż o oznaczeniu EI45 wytrzymują działanie ognia przez 45 minut.

Drzwi zgodne z normą

Podczas zakupu drzwi przeciwpożarowych należy zwrócić uwagę na to, czy posiadają one odpowiednie atesty. Dostępne na rynku drzwi ppoż podzielone są na klasy od względem szczelności i wytrzymałości na działanie ognia według normy PNB 02851-1:97. Dzięki temu na danych drzwiach przeciwpożarowych znajdziemy informację dotyczącą tego, jak długo wytrzymują one działanie ognia (EI). Oprócz tego możemy się spotkać z symbolami C (drzwi samozamykające się) oraz S (określenie dymoszczelności).

Wybór drzwi przeciwpożarowych powinien być także uzależniony od funkcji budynku i dostosowany do obecnie panujących przepisów prawnych.

drzwi przeciwpożarowe