Oferta

Produkty

Ścianki przeciwpożarowe

Użycie ścianek przeciwpożarowych pozwala na tworzenie w budynkach tak zwanych stref pożarowych. Ich najważniejszym celem jest zapewnienie osobom przebywającym w budynku warunków do bezpiecznej ewakuacji.  Stąd wysokie wymagania odporności ogniowej stawiane tego typu elementom. Oferowane przez nas rozwiązania cechują doskonałe właściwości ognioodporności.

Wydzielanie stref pożarowych wiąże się z koniecznością wykonania przechodzących przez nie przepustów przeciwpożarowych. Dotyczy to ścian pełnych wykonanych w technologii murowanej lub G-K.

Do naszych usług należy także przygotowanie kompleksowych systemów (od projektu, przez realizację po serwis) sygnalizacji pożaru, oddymiania, zamknięć ogniowych.

ściany profilowe stalowe

Przeciwpożarowe ścianki profilowe stalowe

Sprawdź