Centrale Mercor

Centrale serii MCR 9705

– steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
– wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h
– konstrukcja modułowa: podstawowe moduły 5A i 8A – pozwala na konfigurowanie rozbudowanych systemów
– obudowa do montażu natynkowego IP54 o wymiarach od 300x300x150 mm (centrala MCR 9705-5A lub MCR 9705-8A) do 1000x600x400 mm (centrala MCR 9705-40A lub MCR 9705-64A)
– przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali
– diody sygnalizujące (zasilanie, stan gotowości, stan alarmu, uszkodzenie, stan „klapy otwarte”)

Centrala MCR 0204

– steruje systemem oddymiania grawitacyjnego i napowietrzaniem
– wyposażona jest w akumulatory, które utrzymują centralę w stanie czuwania po zaniku napięcia przez 72h
– obudowa do montażu natynkowego IP54 o wymiarach 255x180x100 mm
– przycisk kasowania alarmu wewnątrz centrali
– diody sygnalizujące (zasilanie, stan alarmu, uszkodzenie systemu)

Centrale typoszeregu 9705 – 5A

Model Linie/grupy Obciążalność wyjść Cenna netto [zł]
MCR 9705-5A 1/1 5A
MCR 9705-10A 2/2 10A (2 x 5A)
MCR 9705-15A 3/3 15A (3 x 5A)
MCR 9705-20A 4/4 20A (4 x 5A)
MCR 9705-25A 5/5 25A (5 x 5A)
MCR 9705-30A 6/6 30A (6 x 5A)
MCR 9705-35A 7/7 35A (7 x 5A)
MCR 9705-40A 8/8 40A (8 x 5A)
MCR 9705-45A 9/9 45A (9 x 5A)
MCR 9705-50A 10/10 50A (10 x 5A)
MCR 9705-55A 11/11 55A (11 x 5A)
MCR 9705-60A 12/12 60A (12 x 5A)

Centrale typoszeregu 9705 – 8A

Model Linie/grupy Obciążalność wyjść Cenna netto [zł]
MCR 9705-8A  1/1 8A
MCR 9705-16A 2/2  16A (2 x 8A)
MCR 9705-24A 3/3  16A (3 x 8A)
MCR 9705-32A 4/4  16A 4( x 8A)
MCR 9705-40A 5/5  16A (5 x 8A)
MCR 9705-48A 6/6  16A (6 x 8A)
MCR 9705-56A 7/7  16A (7 x 8A)
MCR 9705-64A 8/8  16A (8 x 8A)

Inne

Model Linie/grupy Obciążalność wyjść Cenna netto [zł]
MCR 0204-4A 1/1 4A

link

 

Centrala

MCR 9705-5A

MCR 9705-10A

MCR 9705-20A

MCR 9705-30A

MCR 9705-40A

MCR 9705-8A MCR 9705-16A MCR 9705-32A MCR 9705-48A MCR 9705-64A MCR 0204
Zasilanie 230VAC
Pobór mocy 150VA 300VA 600VA 900VA 1200VA  900VA  900VA  900VA  900VA  900VA

100VA

Wyjście 24VDC, max. 5A 24VDC, max. 10A 24VDC, max. 20A 24VDC, max. 30A 24VDC, max. 40A 24VDC, max. 8A 24VDC, max. 16A 24VDC, max. 32A 24VDC, max. 48A 24VDC, max. 64A 24VDC, max. 4A
Tryb pracy dozór – praca ciągła,
alarm/wentylacja – praca krótkotrwała
Stopień ochrony

IP54

Zakres temp. od -5°C do +50°C od -5°C do +40°C
Kolor jasnoszary

Parametry:

Centrala sterująca MCR 9705 uruchamia urządzenia oddymiające w sposób:
– automatyczny, po otrzymaniu sygnału alarmu z optycznych czujek dymu (lub czujek termicznych)
– ręczny, poprzez użycie ręcznego przycisku oddymiania RPO-1
– automatyczny – sygnał alarmu przesyłany jest z innego systemu sterującego np. SSP

Centrala MCR 9705:
– pokazuje stan centrali przy pomocy diod na płycie czołowej
– współpracuje z RPO-1, co umożliwia zdalną obsługę centrali
– przekazuje informacje o:
– alarmowym uruchomieniu centrali (na przycisku RPO-1)
–  uszkodzeniu i zaniku napięcia (na przycisku RPO-1)
–  otwarciu klap
–  kontrola stanu gotowości wszystkich urządzeń systemu oddymiania podłączonych do centrali i prezentacji uszkodzeń na panelu wewnątrz centrali
–  ręcznego otwarcia urządzeń w celu wentylacji obiektu bez wywołania stanu alarmowego
–  automatycznego zamknięcia urządzeń do wentylacji w przypadku silnego wiatru lub opadów deszczu (pod warunkiem zastosowania centrali pogodowej MCR P054 z czujnikiem wiatr-deszcz)

Centrala MCR 0204 ma możliwość:
– przekazywania informacji o alarmie oraz uszkodzonej centrali
– współpracy z RPO-1, co umożliwia zdalną obsługę centrali
– zdalnego kasowania alarmu i zamknięcia klap
– ręcznego otwarcia urządzeń w celu wentylacji obiektu bez wywołania stanu alarmowego
– automatycznego zamknięcia urządzeń do wentylacji w przypadku silnego wiatru lub opadów deszczu (pod warunkiem zastosowania centrali pogodowej MCR P054 z czujnikiem wiatr-deszcz)

Wróć na górę strony